START        BEHANDLINGAR        NYHETER        hudförändringar/solvanor        OM OSS       BOKA TID/KONTAKT         PRISLISTA

Läs mer om hudförändringar och solvanor här!

EPIDERMIS (överhuden)

 

Epidermis är det översta hudlagret och är alltså det hudlager vi känner när vi tar på huden. Överhuden skyddar kroppen mot slag och tryck, kemiska ämnen och mikroorganismer. Dessutom ger den ett visst ljusskydd.

 

Överhuden är tunn, men tjockleken varierar över kroppen, den kan vara upp till 0,5 mm tjock. Den består av tätt packade celler som kallas keratinocyter, tillverkad av tuffa proteinet keratin (också materialet i hår och naglar), som växer utåt. De yttre cellerna dör och flagnar.

 

Cellerna är ordnade i olika lager utifrån deras mognadsgrad. Underst finns det så kallade basalcellslagret där nybildning av celler sker kontinuerligt. Cellerna vandrar sedan mot hudytan och förhornas och bildar det översta skiktet i överhuden, hornlagret.

 

Översta delen av hornlagret stöts sedan bort från underlaget i form av mycket små fjäll. På så sätt förnyas huden ständigt. Processen tar ca 5 veckor.

 

I överhuden finns talgkörtlar, svettkörtlar, keratin och de olika celltyperna keratinocyter, melanocyter (de pigmentproducerande cellerna) och langerhans celler som varna kroppens immunförsvar om virus och andra smittämnen.

 

 

Lite kort om huden!

Huden fungerar som en vattentät, isolerande sköld, vaktar kroppen mot

extrem temperatur, skadliga solljus och kemikalier.

      Den utstrålar antibakteriella ämnen som hindrar infektion och tillverkar

D-vitamin för att konvertera kalcium till friska ben.

 

Huden är dessutom en stor sensor packad med nerver för att hålla hjärnans kontakt med världen utanför. Huden är ett otroligt mångsidig organ.

 

 

DERMIS (Läderhuden)

 

Läderhuden är det stödjande hudlagret. Lagret är 0,5-3 mm tjockt.

 

Läderhuden består av bindväv som är uppbyggd av dels kollagen, som ger

huden stadga och dels elastin vilket ger huden elasticitet och flexibilitet.

 

Här finns blodkärl och lymfkärl, nerver, bindväv, glatt muskulatur, hårsäckar,

talg- och svettkörtlar.

 

Läderhuden innehåller också celler som registrerar tryck, värme, köld och smärta.

 

SUBCUTIS (Underhuden)

 

Underhuden är det nedersta hudlagret vars främsta uppgifter är att skydda kroppen mot kyla och slag och bistå kroppen med fett- och vattenreserver.

Underhuden består av bindväv som innehåller lipocyter, dessa celler har en funktion att lagra fett och bidrar därmed till kroppens viktiga fettreserv.

 

Underhuden innehåller även mycket vävnadsvätska och fungerar därmed även som vattenförråd.

 

Matvanor, ärftlighet och hormoner bestämmer i första hand underhudens tjocklek.

TIDSBOKNING

0735-23 23 34

info@doctorry.se

ADRESS
Nordmannavägen 2

236 61 Höllviken

SOCIALA MEDIER

© Doctor RY Skin Clinic 2021