Doctor RY Skin Clinic


PRP – Platelet Rich Plasma


Med PRP-metoden får du nytt liv i hud och hårbotten.

Genom att använda trombocytrik plasma från ditt eget blod och injicera det, stimuleras vävnadens återbildning på ett naturligt sätt.

Cellerna förnyas genom blodets tillväxtfaktorer. Man kan även använda PRP för att föryngra hud eller att ta bort ärr, speciellt acneärr.


Behandlingen är säker, då endast kroppsegna ämnen används.

PRP (Platelet Rich Plasma) är
naturligt, säkert och 100% dig själv


Behandlingen med PRP innebär att dina egna koncentrerade tillväxtfaktorer utvinns och injiceras sedan i huden eller i hårbotten, där du är i behov av läkning och stimulans. Man har använt sig av PRP länge, t ex inom idrottsmedicin och kirurgi. De senaste åren har man börjat använda det även inom estetiska behandlingar, just för att förbättra hud och hår.


Behandlingen är 100% naturlig och säker, då endast kroppsegna ämnen används.


Så fungerar det

Behandlingen genomförs genom att man tar lite blod från dig, som vid ett vanligt blodprov. Blodet centrifugeras sedan och plasman (som innehåller regenerativa och cellbevarande komponenter) separeras från det övriga blodet, en stabiliseringsfaktor tillsätts och därefter injiceras det med hjälp av sprutor (som har mycket tunna nålar) in i det aktuella området. Därefter påbörjas läkningsprocessen av skadad och eller åldrad hud.

PRP-behandlingen är en mycket säker behandlingsmetod och ger inga bieffekter eftersom inga mediciner eller kemikalier används. Därför finns det inga risker för allergier eller andra biverkningar. Det är komponenter från ditt eget blod som injiceras i hårbotten eller i huden.

Detta gör att det är 100% naturligt då inga tillsatser utifrån tillkommer.


Multi-injector är en ny teknik för att optimalisera PRP. Med den nya metoden överför man de aktiva substanserna i det optimala rätta djupet. Med hjälp av sugtryck skjuts huden mot handtaget och injicerar ämnen automatiskt.

Genom denna metod levererar man de aktiva substanser direkt till målet.


Tänk på


Berätta för oss om din ev. sjukdomshistoria och medicinering. Rökning är inget hinder men kan påverka effekten av behandlingen.


Innan behandling pratar vi igenom just dina förutsättningar och vilka resultat du kan förvänta dig, så att du är väl införstådd med vad den här behandlingen kan innebära för dig.


Beroende på vilken typ av behandling (håravfall, hudföryngring, ärr-reducering) kan det behövas flera behandlingar. Du kommer vid första besöket att informeras om vad vi rekommenderar för just dig.


Efter behandlingen


Du kan uppleva irritation och bli extra känslig i hårbotten direkt efter behandlingen.

Detta går normalt över inom några timmar. Du ska inte duscha eller träna på ett dygn efter behandlingen.

Du kan få små blåmärken vid injektionsställena, dessa försvinner ganska snabbt. Om du är känslig kan du få lokalbedövning i form av en bedövningssalva.