Doctor RY Skin Clinic

Distrikts- och diabetessköterska

Shahnaz Kenari, leg. distrikts- och diabetessköterska.

Rådgivning, kost, friskvård, förebyggande behandlingar, levnadsvanor.


Efter flera års erfarenheter inom vården, erbjuder nu Shahnaz Kenari, distrikts- och diabetessköterska, tjänster inom sitt kompetensområde


Diabetes, hypertoni och övervikt är ärftliga sjukdomar och varje år ökar antalet insjuknade! Du kan förebygga dessa sjukdomar genom bra kost, regelbunden fysisk aktivitet. Boka en konsultation hos Shahnaz som guidar dig för bättre hälsa och levnadsvanor.Om Shahnaz


Sedan 1994 då hon först fick sin sjuksköterskelegitimation, har Shahnaz Kenari jobbat flitigt inom vården. Fokuset i hennes arbete har alltid främst varit på patientens välmående, hälsa och trygghet.


Då hon genom flera år har arbetat inom primärvården som legitimerad distrikt- och diabetessköterska erbjuder hon även medicinsk rådgivning, där hennes kunskap främst fokuserar på levnadsvanor, friskvård, diabetes, och övervikt. Kompetensen, säkerheten och kunskapen för att kunna ge just dig rådgivning angående hälso- och sjukvård är därför en självklarhet.


Efter flera års arbeten inom vården, samarbeten för utveckling av kunskap inom hennes kompetensområden och flera föreläsningar i syfte att informera och lära ut, är hon nu en efterfrågad rådgivare. Tjänsterna som erbjuds är därför inom ramen av hälsorådgivning om levnadsvanor, förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar, prediabetes, friskvård och allmän handledning.


Samtalen kan tas på svenska, såväl som engelska, persiska och turkiska.


Kort om besöket


  • Du får en fullständig konsultation med en utförlig kontroll av blodtryck, längd, vikt, midjemått, ev. blodsocker.

  • En individuell plan skapas utifrån dina behov, vilket kan vara allt från en aktivitetsplan och kostråd till individuell medicinering. Medicinerna skrivs ut av läkaren på recept som hämtas ut på apoteket.
  • Basblodprover kan tas vid första besöket.

  • Uppföljning av planen och din allmänna hälsa görs på mottagningen, samt eventuell kontroll av medicineringen. Detta görs efter behov baserat på din egna plan. För att ha regelbunden kontroll så kan det även tas blodprover vid återbesök. Den individuella planen utvecklas och genomförs enligt överenskommelser. Kontrollerna är baserade på individuella behov. 


Du har möjlighet att kontakta oss mellan dina kontroller. Kontakta då din behandlare via mail och begär rådgivning.


Våra planer är att kunna ge en mycket effektiv behandling, där du kan uppnå synbara resultat inom 3–6 månader. I de flesta fall kommer man att minska 10% från sin ursprunglig vikt, redan de första 3-4 månaderna.


Prislista


Första besöket 1.500 kr (ingår blodprovstagning och receptskrivning)

Återbesök 1000 kr

Blodprov 400 kr

Recept  400 kr


Ombokning/avbokning måste senast 24 h innan den bokade tiden.

Annars debiteras 1000:-


Shahnaz jobbar begränsade tider hos oss så vi uppskattar att patienter respekterar återbesökstiderna som bokas in.


Behandlingen behöver regelbunden kontroll och ev receptskrivning, så ev uteblivet återbesök ersätts med telefontid och faktureras som en vanligt besök, dvs 1000 kr.